Darba motivācijas analīze uzņēmumā
2007
Gaļina Kozaka, Genrihs Vinovskis

Apskatīta darbinieku attieksme pret dažādiem darba apstākļu faktoriem un darba stimulēšanas loma uzņēmuma mērķu sasniegšanā. Centrālās statistiskās pārvaldes dati liecina, ka divas trešdaļas respondentu uzskata sava darba apmaksu par zemu. Konkrētā šūšanas uzņēmumā darbinieku tiešas aptaujas veidā veikta darba motivātoru noteikšana un ranžēšana pēc to nozīmīguma. Aptauja parādīja, ka vislielāko šajā uzņēmumā strādājošo neapmierinātību izsauc tādu motivātoru trūkums kā veselības apdrošināšana un transporta izdevumu kompensācija. Veiktā pētījuma datu analīze ļauj noteikt arī citus galvenos darba kolektīva atzītos un ietekmīgākos motivātorus, kas kā kompleksās motivācijas sistēmas galvenās komponentes pilnā mērā jāizmanto darbinieku ieinteresētības un pašatdeves celšanai.


Atslēgas vārdi
darbinieku stimulēšana, darba motivācija, aptauja, motivātoru novērtējums

Kozaka, G., Vinovskis, G. Darba motivācijas analīze uzņēmumā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.2, 2007, 25.-31.lpp. ISSN 1691-3132.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196