Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Electronic States Spectroscopy of Hydroxyapatite Ceramics

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Electronic States Spectroscopy of Hydroxyapatite Ceramics
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Marina Chaikina
Aronov Daniel
Jehuda Haddad
Anataly Karlov
Gundars Mežinskis
Leonid Oster
Ilona Pavlovska
Gil Rosenman
Atslēgas vārdi Hydroxyapatite; electronic states, spectroscopy.
Anotācija Photoluminescence, surface photovoltage spectroscopy and high-resolution characterization methods (Atomic Force Microscopy, Scanning Electron Microscopy, X-ray spectroscopy and DC conductivity) are applied to nanostructured Hydroxyapatite (HAp) bioceramics and allowed to study electron (hole) energy states spectra of the HAp and distinguish bulk and surface localized levels. The measured trap spectra show strong sensitivity to preliminary heat treatment of the ceramics. It is assumed that found deep electron (hole) charged states are responsible for high bioactivity of the HAp nanoceramics.
DOI: 10.1007/s10856-006-0080-3
Hipersaite: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10856-006-0080-3# 
Atsauce Chaikina, M., Daniel, A., Haddad, J., Karlov, A., Mežinskis, G., Oster, L., Pavlovska, I., Rosenman, G. Electronic States Spectroscopy of Hydroxyapatite Ceramics. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2007, Vol.18, Iss.5, 865.-870.lpp. ISSN 0957-4530. e-ISSN 1573-4838. Pieejams: doi:10.1007/s10856-006-0080-3
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 3558