Synthesis of Novel C(3)-Linked Lupaneazole Conjugates
Balticum Organicum Syntheticum 2022: Program and Abstract Book 2022
Edijs Jansons, Elīna Peipiņa, Rūdolfs Beļaunieks, Jevgeņija Lugiņina, Māris Turks

-


Atslēgas vārdi
Synthesis of novel C(3)-linked lupaneazole conjugates

Jansons, E., Peipiņa, E., Beļaunieks, R., Lugiņina, J., Turks, M. Synthesis of Novel C(3)-Linked Lupaneazole Conjugates. No: Balticum Organicum Syntheticum 2022: Program and Abstract Book, Lietuva, Vilnius, 3.-6. jūlijs, 2022. Vilnius: 2022, 86.-86.lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196