Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Masīvā koka griešana galašķiedrā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Masīvā koka griešana galašķiedrā
Nosaukums angļu valodā Massive Wood Carving in the End Fiber
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Rihards Vidzickis
Atslēgas vārdi Kokapstrādes instrumenti, galašķiedra, skulptūras, kokgriešana
Anotācija Rakstā atspoguļota masīvās koksnes griešanas specifika galašķiedrā. Uzsvars likts tieši uz koktēlniecības niansēm. Griežot koku galašķiedrā, ir iespējams izveidot smalkas un detaļās vairāk izstrādātas skulptūras, nekā veidojot tās citā veidā. Dažreiz tieši smalkajām detaļām ir izšķiroša nozīme, kas svarīgi ir objektiem, piemēram, izziņas takās. Galašķiedrā veidotajām skulptūrām ir lielāka mehāniskā izturīga, kā arī tās ir vairāk pasargātas no daļu atdalīšanos plaisāšanas procesā. Mūsdienās efektīva galašķiedras apstrāde ir iespējama tikai pateicoties moderniem elektriskajiem un iekšdedzes rokas instrumentiem un to aksesuāriem. Liela nozīme ir dažādiem griezējdiskiem un slīpdiskiem, kurus liek uz leņķa slīpmašīnām. Katra firma šos diskus piedāvā nedaudz atšķirīgus. Tāpat neiztikt bez tradicionālajiem rokas instrumentiem, kas pārsvarā ir pazīstami jau kopš seniem laikiem un savu aktualitāti nav zaudējuši arī šodien. Kā daļa no šiem instrumentiem minami dažāda lieluma un profila kokgriešanas kalti un slīmesti. Griešana galašķiedrā parasti ir saistīta ar lielāku enerģijas patēriņu un instrumentu noslogojumu, tomēr ir daži griezuma veidi, kurus galašķiedrā veidot ir vieglāk, nekā citos šķiedru virzienos. Tas parasti ir saistīts ar sekliem griezumiem. Objektus, kas paredzēti ekspluatācijai āra apstākļos, veido no atbilstoša materiāla un atbilstoši konkrētajiem apstākļiem antiseptizē.
Anotācija angļu valodā Specific character of massive wood carving in the end fiber is expounded into this article. It is accented directly the nuances of woodcarving there. With woodcarving into the end fiber are possible to get more refined and detailed sculptures as making them otherwise. Sometimes exactly fine parts have a critical meaning and that is important for cognitive trail objects. Sculpture curved into the end fiber has a higher mechanical endurance and also they are more protected from part separation at the cracking process. Nowadays effective processing of end fibers is possible only thanks to progressive electrical and internal combustion hand tools and it accessories. Different cutting discs and grinding discs that are fixing on to grinders have a great meaning. Each manufacturer offers these discs with small differences. In the same way it is not possible to dispense without traditional hand tools that already are known since ancient days and are actual today also. Part of them is different size and profile carving gauges and drawshaves. Usually wood carving in the end fiber is connected with the higher level of power consumption and load of tools. But some flat objects could be realized much easy in the end fiber then with curving processes in other fiber directions. Outdoor objects have to made from appropriate material and have been impregnated accordingly concrete conditions.
Atsauce Vidzickis, R. Masīvā koka griešana galašķiedrā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.3, 2008, 158.-163.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3692