Study of Fatigue Damage Detection by Current Information of Measurement System
2023
Pavithra Nagaraj

Aizstāvēšana
01.12.2023. 13:00, Riga Technical University, Ķīpsalas Street 6b, Room 513

Zinātniskais vadītājs
Vitālijs Pavelko

Recenzenti
Sandris Ručevskis, Wolfgang Grill, Sergey Ignatovich

Promocijas darbā, veicot eksperimentus un datormodelēšanu, pētīta SHM iebūvēto pjezoelektrisko devēju (PZT) degradācija un tās ietekme uz strukturālās uzraudzības sistēmas veiktspēju. PZT raksturlielumu salīdzinājums divos funkcionāli atšķirīgos uzraudzītā objekta stāvokļos izmantots kā vispārējs pamatprincips konstrukcijas defektu atklāšanai, kas ļauj samazināt degradācijas ietekmi uz struktūras stāvokļa novērtējuma precizitāti.


Atslēgas vārdi
Ultrasonics, built-in PZT, SHM

Nagaraj, Pavithra. Study of Fatigue Damage Detection by Current Information of Measurement System. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2023. 103 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196