Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Laser Induced Self-Organization of Nanohills/Nanowires in SiO2/Si Interface

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Laser Induced Self-Organization of Nanohills/Nanowires in SiO2/Si Interface
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Artūrs Medvids
Igor Dmitruk
Pāvels Onufrijevs
Iryna Pundyk
Atslēgas vārdi SiO2/Si, laser radiation, nanohills, Photoluminescence, AFM, graded band gap
Anotācija The aim of this work is to study optical properties of self-organised Si nanohills formed on the SiO2/Si interface after pulsed Nd:YAG laser irradiation. Nanohills on Si surface give strong photoluminescence in the visible range of spectrum, with a long wing in red portion. This property is explained by charge carrier quantum confinement in nanohills/nanowires.
Hipersaite: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/113/a113z364.pdf 
Atsauce Medvids, A., Dmitruk, I., Onufrijevs, P., Pundyk, I. Laser Induced Self-Organization of Nanohills/Nanowires in SiO2/Si Interface. Acta Physica Polonica A, 2008, Vol.113, No.3 , 1067.-1070.lpp. ISSN 0587-4246.
ID 3742