Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Azobenzola kodola poliestera tipa dendrimēru diverģentā sintēze

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Azobenzola kodola poliestera tipa dendrimēru diverģentā sintēze
Nosaukums angļu valodā Divergent Synthesis of Polyester Type Dendrimers Containing Azobenzene in the Core
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Valdis Kampars
Jana Kreicberga
Lauma Laipniece
Atslēgas vārdi dendrimer, azobenzene, ester, divergent synthesis
Anotācija Poliestera tipa dendrimēri sintezēti līdz trešajai ģenerācijai, par kodola molekulu izmantojot 4-N,N-bis(2-hidroksietil)amino-3-metoksi-4’-nitroazobenzolu un zarojumu veidojot no 3,5-bis(2-(tetrahidro-2H-piran-2-iloksi)etoksi)benzoskābes. Dendrimēra augšanas solis tika veikts ar dicikloheksilkarbodiimīdu absolūta CH2Cl2 šķīdumā, kā katalizatoru izmantojot 4-N,N-dimetilaminopiridīnu. Aizsarggrupu noņemšana veikta EtOH/CH2Cl2 šķīdumā ar HCl. Abi soļi dod labus iznākumus, kuri samazinās, pieaugot dendrimēra ģenerācijai, jo ir lielāka nepilnīgu reakciju iespējamība, palielinoties reaģētspējīgo grupu skaitam.
Anotācija angļu valodā Polyester type dendrimers have been synthesized up to third generation using 4-[N,N-bis(2-hydroxyethyl)amino]-3-methoxy-4’-nitroazobenzene as core molecule and 3,5-bis[2-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)ethoxy]benzoic acid as branching unit. Growth of dendrimer was ensured by dicyclohexylcarbodiimide under catalysis of 4-N,N-dimethylaminopyridine in dry CH2Cl2, followed by deprotection of THP groups in EtOH/CH2Cl2 solution with HCl. Both steps give good yields decreasing with number of generation because of greater possibility of incomplete reactions with the growth of number of terminal groups.
Atsauce Kampars, V., Kreicberga, J., Laipniece, L. Azobenzola kodola poliestera tipa dendrimēru diverģentā sintēze. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.16, 2008, 88.-98.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3787