Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Influence of Microwave Heating and Ultrasound on Purity of Fatty Acid Methyl Ester in Synthesis with Low Catalyst Concentration

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Influence of Microwave Heating and Ultrasound on Purity of Fatty Acid Methyl Ester in Synthesis with Low Catalyst Concentration
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Valdis Kampars
Kristaps Māliņš
Tatjana Rusakova
Atslēgas vārdi tiks pievienoti
Anotācija The effect of microwave heating and ultrasound on the purity of the methyl ester phase was studied. During the transesterifications process triglyceride esters were turned into methyl esters (FAME), e.g., methanol replaces the glycerol: The process of FAME formation was complicated and went through the formation of diglycerides and monoglycerides, which were the by-products that reduce selectivity and increase the separation time. Glycerol produced as the heavier phase sinked to the bottom and biodiesel as the lighter phase floated on top and can be separated. Microwave heating did not give a considerable positive effect for transesterifications reactions with low catalyst concentration, however, ultrasound heating showed positive effect. At > 40°C, ultrasound transesterification ran better than the reaction with convection heating and yielded product of higher purity even low catalyst concentration was used. This is an abstract of a paper presented at the 18th International Congress of Chemical and Process Engineering (Prague, Czech Republic 8/24-28/2008).
Atsauce Kampars, V., Māliņš, K., Rusakova, T. Influence of Microwave Heating and Ultrasound on Purity of Fatty Acid Methyl Ester in Synthesis with Low Catalyst Concentration. No: 18th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA): Conference Proceedings, Čehija, Prague, 8.-12. maijs, 2008. Prague: CHISA, 2008, 145.-150.lpp.
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 3845