Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Metamodelēšanas metožu izstrāde un pielietojums mehānisku sistēmu analīzē un optimizācijā

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Metamodelēšanas metožu izstrāde un pielietojums mehānisku sistēmu analīzē un optimizācijā
Nosaukums angļu valodā Development and Application of Metamodeling Methods for Analysis and Optimization of Mechanical Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Jānis Januševskis
Atslēgas vārdi Metamodling, Design of Experiments, Inverse Metamodeling, Identification, Multicriterial Optimization
Anotācija Promocijas darbs ir veltīts metamodelēšanas metožu izstrādei un pielietošanai dažādu mehānisku sistēmu analīzei un optimizācijai. Lai samazinātu projektēšanai nepieciešamo skaitlisko metožu aprēķinu laikietilpīgu, inženierpraksē tiek izmantotas aproksimācijas metodes un veidoti matemātiskā modeļa modeļi (metamodeļi). Šādi veidotie metamodeļi tiek sekmīgi pielietoti inženieru projektu analīzei un optimizācijai.
Anotācija angļu valodā The doctoral thesis is dedicated to the development of metamodeling methods and their application for the analysis and optimization of various mechanical systems. In order to decrease time necessary for numerical methods, approximation methods are used and models of the mathematical model (metamodels) are created. Such metamodels are being successfully applied for the analysis and optimization of engineering design.
Atsauce Januševskis, Jānis. Metamodelēšanas metožu izstrāde un pielietojums mehānisku sistēmu analīzē un optimizācijā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2008. 191 lp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 4163