Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Energy Consumption of Soviet Type Buildings in Daugavpils

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Energy Consumption of Soviet Type Buildings in Daugavpils
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Andra Blumberga
Agris Kamenders
Gatis Žogla
Atslēgas vārdi building energy performance, soviet type buildings
Anotācija Daugavpils ir otra lielākā pilsēta Latvijā, kuras dzīvojamo fondu veido energonefektīva padomju laika tipveida dzīvojamo ēku apbūve. Energoefektivitātes potenciāls ir augsts, bet lai precīzi novērtētu iespējamo enerģijas patēriņa samazinājumu ēkas nepieciešams veikt energoauditu. Pēc energoaudita veikšanas tiek modelēts ēkas enerģijas patēriņš. Balstoties uz nomodelēto enerģijas patēriņu tiek aprēķināti iespējamie enerģijas patēriņa samazinājumi un ieteikti atbilstoši energoefektivitātes pasākumi. Lai pārliecinātos, ka izveidotais ēkas modelis korekti apraksta ēkas enerģijas patēriņu, tas tiek salīdzināts ar citos gados reālo (uzskaitīto) enerģijas patēriņu. Tas iespējams, ja iepriekšējos gadus ēkai ir veikta siltumenerģijas uzskaite. Ja tas nav darīts, energoauditoram ir grūti spriest par to vai izveidotais ēkas modelis korekti apraksta ēkas enerģijas patēriņu. Lai to būtu iespējams izdarīt, balstoties uz 35 ēku enerģijas patēriņa rādījumiem un statistikas datiem par šīm ēkām, tika izveidota empīriska vairākfaktoru matemātisks vienādojums. Šajā rakstā veikta Daugavpils 35 tipveida dzīvojamo daudzdzīvokļu ēku datu analīze, kas ļāva izveidot vairākfaktoru regresijas vienādojumu, kas ļauj noteikt enerģijas patēriņu ēkā.
Atsauce Blumberga, A., Kamenders, A., Žogla, G. Energy Consumption of Soviet Type Buildings in Daugavpils. Environmental and Climate Technologies. Nr.1, 2008, 134.-139.lpp. ISSN 1691-5208.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 4388