Compensated Single Phase Rectifier
7th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development": Proceedings 2008
Jānis Doniņš, Jānis Greivulis

Pētījuma atskaite apraksta pulsāciju samazināšanas metodi taisngrieža tilta shēmai un sniedz procesu matemātisko analīzi un simulācijas rezultātus. Pārveidotājs tiek veidots tā, lai maksimāli samazinātu sprieguma pulsācijas pie mainīgas slodzes lielā diapazonā. Simulācija tiek īstenota izmantojot PSIM datora programmnodrošinājumu. Simulācijas un testa stenda izejas spriegumu līknes tika iegūtas un dotas šajā pētījuma atskaitē.


Atslēgas vārdi
reduction using voltage multiplier for rectifier bridge circuit
Hipersaite
http://tf.llu.lv/conference/proceedings2008/Papers/12_Donins_Greivulis.pdf

Doniņš, J., Greivulis, J. Compensated Single Phase Rectifier. No: 7th International Scientific Conference "Engineering for Rural Development": Proceedings, Latvija, Jelgava, 29.-30. maijs, 2008. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2008, 66.-70.lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196