Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Drug Infiltration in Porous Hydroxyapatite Ceramic and Tissue Response

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Drug Infiltration in Porous Hydroxyapatite Ceramic and Tissue Response
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Līga Bērziņa-Cimdiņa
Rita Seržāne
Andrejs Skagers
Ilze Salma
Māra Pilmane
girts Salms
Atslēgas vārdi Bioceramics; Hydroxyapatite; Implantation; Porous material
Anotācija Sintered porous hydroxyapatite (HAp) ceramics were characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), optical and scanning electron microscopy (SEM). The samples were saturated with dexamethasone solution (1 mg/ml) or lidocaine solution (5 mg/ml) using vacuum method. To evaluate early reactogenity of porous synthetic impregnated HAp ceramic implants were inserted in holes of rabbit's lower jaws for 2 weeks, 1 month and 3 months. Immunohistochemical methods for evaluation of growth factors and apoptosis were applied. This study aims to further comprehension of reactogenicity of HAp bioceramic implants as bone substitutes in subperiostal environment
DOI: 10.1080/10584580802558225
Hipersaite: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10584580802558225#.Uv87imxWE5s 
Atsauce Bērziņa-Cimdiņa, L., Seržāne, R., Skagers, A., Salma, I., pilmane, M., salms, g. Drug Infiltration in Porous Hydroxyapatite Ceramic and Tissue Response. Integrated Ferroelectrics, 2008, Vol.103, Iss.1, 66.-71.lpp. e-ISSN 1607-8489. ISSN 1058-4587. Pieejams: doi:10.1080/10584580802558225
ID 4687