Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nanopulveru reakcijas spējas

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Nanopulveru reakcijas spējas
Nosaukums angļu valodā Reactivity of Nanopowders
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Daina Vempere
Olita Medne
Konstantīns Knaubs
Atslēgas vārdi nanodaļiņas, dispersija
Anotācija Par nanodaļiņu reakcijas spēju ir ļoti maz informācijas. Darbā tika apkopoti materiāli par nanodaļiņu izmēra noteikšanas metodēm, nanodaļiņu izmēru sasniegšanas paņēmieniem, pielietošanu un priekšrocībām.
Anotācija angļu valodā Information about reactivity of the nanoparticles are limited. There were aggregate information abaut methods for size of the nanoparticle measurement, reaching size of the nanoparticles, aplications and advantages.
Atsauce Vempere, D., Medne, O., Knaubs, K. Nanopulveru reakcijas spējas. No: 48. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 25.-26. aprīlis, 2007. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007, 159.-159.lpp.
ID 4724