Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Daina Vempere
Struktūrvienība (14413) Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra
E-pasts Daina.Vempere@rtu.lv
ORCID http://orcid.org/0000-0002-7723-7482

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Antibiotic-loaded Calcium Phosphate Cement/Biodegradable Polymer Composites for Bone Repair Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Zilgma Irbe, Dagnija Loča, Juris Gulbis, Natālija Romančikova, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Daina Vempere
Bacteria Adhesion and Colonization on Biphasic Calcium Phosphate Ceramics Surfaces Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Dagnija Loča, Arita Dubņika, Linda Vecbiškena, Jānis Ločs, Daina Vempere, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Controlled Release of Local Anesthetic from Calcium Phosphate Bone Cements Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2012 Zilgma Irbe, Dagnija Loča, Daina Vempere, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Correlations between Structure and Properties of Calcium Phosphate Cements Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē 2015 Zilgma Irbe, Dagnija Loča, Daina Vempere, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Crystallization Properties of Nb Containing Bioactive Phosphate Glass-Ceramics Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Agnese Stunda Zujeva, Ņina Mironova-Ulmane, Natālija Borodajenko, Daina Vempere, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Development of Porous Calcium Phosphate Bone Scaffolds for Drug Delivery Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē 2010 Dagnija Loča, Jānis Ločs, Kristīne Šalma-Ancāne, Līga Bērziņa-Cimdiņa, Vita Zālīte, Daina Vempere
Gelcasting Processing of Natural Hydroxyapatite-Zirconia Bone Scaffolds Raksts konferenču tēžu krājumā 2011 Andres Ozols, Liliana Garrido, Daina Vempere, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Hidroksilapatīta sintēze automātiskas vadības ķīmiskajā reaktorā Raksts konferenču tēžu krājumā 2010 Liene Plūduma, Linda Vecbiškena, Vita Zālīte, Jānis Ločs, Daina Vempere
Improvement of Calcium Phosphate Cement Cohesion Using Liquid Phase Additives Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Zilgma Irbe, Daina Vempere, Dagnija Loča, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Influence of Raw Materials on the Quality of Rammed Concrete Surface Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2000 Ģirts Ādminis, Rūdolfs Cimdiņš, Līga Bērziņa, Diāna Bajāre, Ineta Rozenštrauha, Daina Vempere
Atrasti 14 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā RTU pētniecības 14A24 Māra Jure
ES programmas "Radošā Eiropa" (2014-2020) apakšprogrammas "Kultūra" Eiropas sadarbības projekts "Keramika un tās dimensijas" Kultūra 14400 Līga Bērziņa-Cimdiņa
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei Materiālu tehnoloģija 14401 Ralfs Meždreijs
Keramiskās masas izstrāde ekstrūzijas tehnoloģijai Materiālu tehnoloģija Līga Bērziņa-Cimdiņa
Methods of critical infrastructure control Enerģētika 04000 Nadežda Kuņicina
Sonoķīmiska tehnoloģija bioaktīvas kaulaudu reģenerējošas pamatnes ieguvei SONOSCA Citi 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (34-14400-N7049.11) Citi 14400 Jānis Ločs
Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra (14-14413-90) Materiālu tehnoloģija 14413 Kristīne Šalma-Ancāne
VPP 2.1. programma. 4. projekts - "Nanomateriāli un nanotehnoloģijas medicīniskajam pielietojumam". 4.1. apakšprojekts. Nanotehnoloģijas un nanomateriāli 14400 Dagnija Loča