Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hidroksilapatīta sintēze automātiskas vadības ķīmiskajā reaktorā

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Hidroksilapatīta sintēze automātiskas vadības ķīmiskajā reaktorā
Nosaukums angļu valodā Synthesis of Hydroxyapatite in Automatic Control Chemical Reactor
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Liene Plūduma
Linda Vecbiškena
Vita Zālīte
Jānis Ločs
Daina Vempere
Atslēgas vārdi Hydroxyapatite, HAp, synthesis parameters, technological parameters
Anotācija Pētnieciskā darba mērķis ir hidroksilapatīta (HAp) sintēzes parametru pielāgošana automātiskas vadības ķīmiskajam reaktoram un HAp sintēzes ražīguma palielināšana. Galvenie uzdevumi ir sintēzes reaktora (SR) un automātiskas vadības ķīmiskā reaktora (AVR) iespēju salīdzināšana, AVR programmas izstrāde tīras HAp fāzes iegūšanai, kā arī maksimālā praktiskā iznākuma iegūšana.
Anotācija angļu valodā --
Atsauce Plūduma, L., Vecbiškena, L., Zālīte, V., Ločs, J., Vempere, D. Hidroksilapatīta sintēze automātiskas vadības ķīmiskajā reaktorā. No: 51. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 29.-30. aprīlis, 2010. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010, 113.-113.lpp. ISBN 9789984101021.
Pilnais teksts
ID 8628