Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Ņina Mironova-Ulmane

Zinātniskais grāds:

Habilitētais doktors

Publikācijas
Atrasti 16 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 10.
Vibrational Spectroscopy of MnO
(2016)
Ņina Mironova-Ulmane, A.F. Kuzmin, V. Skvortsova, G. Chikvaidze, M. Pars, I. Sildos, Antonija Dindune, Jānis Grabis
Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Phase Transition in Niobophosphate Glass-Ceramic
(2011)
Agnese Stunda-Zujeva, Ņina Mironova-Ulmane, Natālija Borodajenko, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē

Projekti
Atrasti 2 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 2.
Avenantramīdu koncentrātu inovatīvu ieguves tehnoloģiju ieviešana bioloģiski aktīvu produktu ražošanā
RTU pētniecības
Māra Jure
Jauno zinātnieku grupas multidisciplinārs pētījums biomateriālu tehnoloģiju izstrādei
Materiālu tehnoloģija
Ralfs Meždreijs