Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Correlations between Structure and Properties of Calcium Phosphate Cements

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Correlations between Structure and Properties of Calcium Phosphate Cements
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Zilgma Irbe
Dagnija Loča
Daina Vempere
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi biomaterials, bone cement, cement, compressive strength, calcium phosphates, calcium phosphate
Anotācija Calcium phosphate cement pastes are composed of two or more starting materials and set in reaction between starting materials that precipitate to form a new crystalic solid phase. The shape and size of the precipitated crystals, as well as the amount of space between crystals (porosity) affects the properties of the set cement. In this work it is shown how differences in crystal structure affect the compressive strength of the cement.
Hipersaite: http://www.ecmjournal.org/journal/supplements/vol029supp01/pdf/vol029supp01a017.pdf 
Atsauce Irbe, Z., Loča, D., Vempere, D., Bērziņa-Cimdiņa, L. Correlations between Structure and Properties of Calcium Phosphate Cements. European Cells and Materials, 2015, Vol.29, Suppl.1, 17.-17.lpp. ISSN 1473-2262.
ID 21431