No vienfāzes tīkla barots asinhrons dzinējs svārstību režīmā
2008
Uldis Antonovičs, Juris Šlēziņš

Daudzās tautsaimniecības nozarēs izmanto iekārtas, kuru darba mehānismi veic svārstību kustības (vibrotransportēšanā, vibrošķirošanā, fasēšanā, slīpēšanā u.c.). Šādu iekārtu piedziņai izmanto elektriskos dzinējus, svārstību kustību iegūstot ar mehāniskiem parveidotājiem. Lai samazinātu iekārtu gabarītus, materiālietilpību un vienkāršotu vadības sistēmas, tiek meklēti ceļi svāstību iegūšanai bez mehāniskajiem reduktoriem. Praksē šim nolūkam izmanto līdzstrāvas un maiņstrāvas dzinējus un dažādus vadības paņēmienus. Pētījumu objekts ir trīsfāžu asinhronie dzinēji ar īsi slēgtu rotoru, kuri tiek baroti no vienfāzes sprieguma avota. Ar pusvadītāju elementu slēdžiem, dzinēja statora fāžu tinumiem noteiktā secībā pieslēdzot barošanas sprieguma pozitīvos un negatīvos pusperiodus, var panākt asinhronā dzinēja rotāciju vienā vai otrā virzienā. Asinhronā dzinēja rotācijas frekvence tad ir trīs reizes mazāka nekā dzinējam trīsfāžu režīmā. Mainot barošanas spriegumu un pusperiodu pieslēgšanas secību statora fāzu tinumiem, dzinēju var darbināt svārstību režīmos. Iespējams mainīt gan rotora svārstību frekvenci, gan vārpstas pagriešanās leņķi. To panāk, nemainot spēka un vadības ķēžu konfigurāciju, bet mainot vadības kontrollera programmu.


Atslēgas vārdi
asinhronais dzinējs, režīmi, spriegums, strāva, svārstības vadāmi slēdži

Antonovičs, U., Šlēziņš, J. No vienfāzes tīkla barots asinhrons dzinējs svārstību režīmā. Enerģētika un elektrotehnika. Nr.23, 2008, 129.-134.lpp. ISSN 1407-7345.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196