Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biznesa vadības instrumenti MVU attīstībai

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Biznesa vadības instrumenti MVU attīstībai
Nosaukums angļu valodā Business Management Tool for SME Development
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Guna Ciemleja
Nataļja Lāce
Atslēgas vārdi MVU, darbības rezultāti, produktivitāte, biznesa instrumenti
Anotācija Rakstā apskatīta MVU nozīmīgums uzņēmējdarbībā, biznesa instrumentu pielietošanas iespējās dažādos vadības līmeņos realizējot vadības funkcijas.
Anotācija angļu valodā The article considers the significance of SMEs in business development in Latvia. It is offered to choice the most appropriate business management tools in accordance with their adequacy to the level and functions of management, taking into account the specifics of the structure of a small enterprise.
Atsauce Ciemleja, G., Lāce, N. Biznesa vadības instrumenti MVU attīstībai. Uzņēmējdarbība un vadīšana. Nr.16, 2008, 25.-34.lpp. ISSN 1407-7337.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 5270