Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Uguns dzēšanas ar ūdeni efektivitātes paaugstināšana

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Uguns dzēšanas ar ūdeni efektivitātes paaugstināšana
Nosaukums angļu valodā Efficiency Improvement of Firefighting with Water
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Vladimirs Jemeļjanovs
Māris Ziemelis
Jeļena Malahova
Atslēgas vārdi degšana, dzēšana
Anotācija Šajā darbā pirmo reizi Latvijā ir doti ne tikai analītiskie secinājumi par to, ka ūdens disperģēšana ir visefektīvākais veids ūdens dzēšanas efektivitātes paaugstināšanai, bet, veicot eksperimentus, pierādīts, ka ūdens disperģēšana ļauj dzēst tādas ugunsgrēku klases, kuras agrāk netika dzēstas ar ūdeni, tādējādi ievērojami samazinot izlietotā ūdens daudzumu,. vienlaicīgi samazinot kaitīgo ietekmi uz apkārtējo vidi.
Anotācija angļu valodā For the first time in Latvia in this work are given not only analytical conclusions for that dispersion of water is most effective method for effectivenes of firefighting with water, but it is proven by experiments, that water dispersion permits to extinguish such fire forms whoses before not extinguished by water therefore diminished used quantum of water. At the same time it is diminished ecological influence to environment.
Atsauce Jemeļjanovs, V., Ziemelis, M., Malahova, J. Uguns dzēšanas ar ūdeni efektivitātes paaugstināšana. No: Tehnogēnās vides aizsardzības zinātniskās problēmas : starptautiskās zinātniskās RTU 49. konferences zinātniskie raksti, Latvija, Rīga, 9.-10. oktobris, 2008. Rīga: Darba un civilās aizsardzības institūts, 2008, 36.-43.lpp. ISBN 978-9984-32-735-8.
ID 5281