2-(4’-N,N-Diaizvietotu amino)benziliden-1,3-indandionu sintēze
49. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2008
Kristīne Teivena, Valdis Kampars, Juris Gulbis

tēzes


Atslēgas vārdi
indandioni

Teivena, K., Kampars, V., Gulbis, J. 2-(4’-N,N-Diaizvietotu amino)benziliden-1,3-indandionu sintēze. No: 49. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 16.-17. aprīlis, 2008. Rīga: RTU, 2008, 164.-164.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196