Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Staphylococcus epidermidis un Pseudomonas aeruginosa adhēzijas un kolonizācijas intensitātes novērošana uz biomateriāliem ar dažādas kristalizācijas pakāpi un modificētu virsmu in vitro pētījumā

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Staphylococcus epidermidis un Pseudomonas aeruginosa adhēzijas un kolonizācijas intensitātes novērošana uz biomateriāliem ar dažādas kristalizācijas pakāpi un modificētu virsmu in vitro pētījumā
Nosaukums angļu valodā St.Epidermidis and Ps.Aeruginosa Adhesion and Colonisation Intensity on Biomaterilas with Various Crystallization Degree and Modified Suface
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.6. Bioloģija
Autori Aigars Reinis
Juta Kroiča
Agnese Stunda Zujeva
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Jānis Vētra
Dmitrijs Jakovļevs
Atslēgas vārdi staphylococcus, biomateriāli, stikls, keramika, in vitro
Anotācija Biomateriālu saderības pētījums in vitro
Anotācija angļu valodā biomaterial comaptibility study in vitro
Atsauce Reinis, A., Kroiča, J., Stunda-Zujeva, A., Bērziņa-Cimdiņa, L., Vētra, J., Jakovļevs, D. Staphylococcus epidermidis un Pseudomonas aeruginosa adhēzijas un kolonizācijas intensitātes novērošana uz biomateriāliem ar dažādas kristalizācijas pakāpi un modificētu virsmu in vitro pētījumā. No: Rīgas Stradiņu universitātes Zinātniskā konference: rakstu krājums, Latvija, Rīga, 2.-3. aprīlis, 2009. Rīga: RSU, 2009, 91.-91.lpp.
Pilnais teksts
ID 5417