Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biphasic Calcium Phosphate Bioceramics Prepared by Changing Ca/P Ratio of Hydroxyapatite

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Biphasic Calcium Phosphate Bioceramics Prepared by Changing Ca/P Ratio of Hydroxyapatite
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Zilgma Irbe
Līga Bērziņa-Cimdiņa
Atslēgas vārdi hidroksilapatīts, trikalcija fosfāts, biokeramika
Anotācija Šajā darbā iegūta divfāzu kalcija fofātu keramika (hidroksilapatīts/β-trikalcija fosfāts), kā izejvielas izmantojot hidroksilapatītu un kalcija metafosfāta stiklu vai kalcija dihidrigēnfosfātu. Hidroksilapatīta Ca/P attiecība tika pazemināta pievienojot kalcija metafosfāta stiklu ar Ca/P attiecību 0,5 vai kalcija dihidrogēnfosfātu ar Ca/P attiecību 0,5. Pēc apdedzināšanas tika iegūts hidroksilapatīta un β-trikalcija fosfāta keramika. Fāžu sastāvs tika noteikts izmantojot rentgendifrakciju. Analizētas iegūtās keramikas īpašības.
Atsauce Irbe, Z., Bērziņa-Cimdiņa, L. Biphasic Calcium Phosphate Bioceramics Prepared by Changing Ca/P Ratio of Hydroxyapatite. No: International Baltic Sea Region Conference "Functional Materials and Nanotechnologies 2009" (FM&NT): Book of Abstracts, Latvija, Rīga, 31. Mar-3. Apr., 2009. Riga: University of Latvia, 2009, 199.-199.lpp.
Pilnais teksts
ID 5512