Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Characterisation of Composite Material Properties by an Inverse Technique

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Characterisation of Composite Material Properties by an Inverse Technique
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jevgenijs Barkanovs
Andris Čate
Sandris Ručevskis
Eduards Skuķis
Atslēgas vārdi Inverse technique, vibration test, laminated composite, sandwich, material properties
Anotācija An inverse technique based on vibration tests to characterise isotropic, orthotropic and viscoelastic material properties of advanced composites is developed. An optimisation using the planning of experiments and response surface technique to minimise the error functional is applied to decrease considerably computational expenses. The inverse technique developed is tested on aluminium plates and applied to characterise orthotropic material properties of laminated composites and viscoelastic core material properties of sandwich composites.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.345-346.1319
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.345-346.1319 
Atsauce Barkanovs, J., Čate, A., Ručevskis, S., Skuķis, E. Characterisation of Composite Material Properties by an Inverse Technique. Key Engineering Materials, 2007, Vol.345-346, 1319.-1322.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.345-346.1319
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 5648