Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Biznesa vadības instrumenti MVU attīstībai

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Biznesa vadības instrumenti MVU attīstībai
Nosaukums angļu valodā Business Management Tools for SME Development
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Guna Ciemleja
Nataļja Lāce
Atslēgas vārdi MVU, biznesa vadības instrumenti
Anotācija MVU efektīvas vadības jautājumi ir kļuvuši par prioritāriem jo uzlabo ekonomiskās izaugsmes perspektīvas gan atsevišķa uzņēmuma, gan valsts tautsaimniecības līmenī.
Anotācija angļu valodā The question of effective management of small and medium sized enterprises has become very topical taking into account their impact on national economy.
Atsauce Ciemleja, G., Lāce, N. Biznesa vadības instrumenti MVU attīstībai. No: RTU 48. starptautiskā zinātniskā konference "Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas": referātu tēzes, Latvija, Rīga, 11.-13. oktobris, 2007. Rīga: RTU, 2007, 16.-16.lpp.
Pilnais teksts
ID 5731