Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Design of Siliceous Lignins – Novel Organic/Inorganic Hybrid Sorbent Materials

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Design of Siliceous Lignins – Novel Organic/Inorganic Hybrid Sorbent Materials
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Gaļina Teliševa
Tatjana Dižbite
Dmitry Evtuguin
Ņina Mironova-Ulmane
Gaļina Ļebedeva
Anna Andersone
Oskars Bikovens
Jeļena Čirkova
Ļubova Belkova
Atslēgas vārdi Lignin, hybrid materials, sorbents
Anotācija Novel nanoporous lignin (lignocelluloses)/SiO2 hybrid materials were designed using sol-gel process. X-ray photoelectronic spectroscopy, Fourier transform infrared spectroscopy and 29Si and 13C nuclear magnetic resonance spectroscopy were applied to characterize the hybrids’ surface and bulk stricture. Nitrogen and water vapor sorption were used for assessment of porous structure parameters and hydrophobization of matrices, respectively. The efficiency of the hybrid materials obtained was proved by adsorption tests with potential inorganic (Cu2+) and organic (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) pollutants.
DOI: 10.1016/j.scriptamat.2008.12.051
Hipersaite: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359646209000244 
Atsauce Teliševa, G., Dižbite, T., Evtuguin, D., Mironova-Ulmane, Ņ., Ļebedeva, G., Andersone, A., Bikovens, O., Čirkova, J., Belkova, Ļ. Design of Siliceous Lignins – Novel Organic/Inorganic Hybrid Sorbent Materials. Scripta Materialia, 2009, Vol.60, Iss.8, 687.-690.lpp. ISSN 1359-6462. Pieejams: doi:10.1016/j.scriptamat.2008.12.051
ID 5950