Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Adaptive Control of the Electrical Solar Sail Based on Parametric Identification

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Adaptive Control of the Electrical Solar Sail Based on Parametric Identification
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aleksandrs Matvejevs
Andrejs Matvejevs
Ģirts Vulfs
Atslēgas vārdi electrical solar sail, adaptive control, parametric identification, identifier
Anotācija Darbā apspriesti dinamisku objektu vadības un identifikācijas optimālu algoritmu pētījuma rezultāti, kas funkcionē ekstremālos apstākļos pie ierobežotas aprioras informācijas. Par pētījuma objekta modeļi tiek izvēlēts elektriskās saules buras modelis, kas funkcionē piezemes orbītās. Elektriskā saules bura sastāv no tievu elektrisko vadu tīkla, ar katra vada diametru ap 10 mikroniem un kopīgu vadu garumu vairāk par 30 000 metriem, un elektroniskās aparatūras kompleksa, kas nodrošina šīs sistēmas ilgstošo funkcionēšanu kosmiskajā telpā. Rakstā tiek aplūkotas objekta struktūras īpatnības un tā vadības sistēmas funkcionālā shēma. Ir analizēti informācijas mērīšanas sistēmas algoritmi, kas nodrošina funkcionējošās sistēmas stāvokļa objektīvu novērtējumu. Tiek piedāvāti optimālo algoritmu dažādi varianti, kas nodrošina vadības sistēmas stabilitāti pie ārēju faktoru iedarbības.
Atsauce Matvejevs, A., Matvejevs, A., Vulfs, Ģ. Adaptive Control of the Electrical Solar Sail Based on Parametric Identification. Informācijas tehnoloģija un vadības zinātne. Nr.36, 2008, 10.-18.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 5968