Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds:

Ģirts Vulfs

Zinātniskais grāds:

Doktors

E-pasts:

girts.vulfs(at)rtu.lv

Publikācijas
Atrasti 9 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 9.
Time-Optimal Adaptive Control of Dynamic Systems
(2008)
Andrejs Matvejevs, Ģirts Vulfs
Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Associative Identification of Dynamic Systems Parameters
(2001)
Ģirts Vulfs
Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā

Projekti
Atrasti 5 rezultāti tiek attēloti no 1 līdz 5.
Atbalsts RTU doktorantūras attīstībai
Izglītība
Santa Rendore
Rīgas Tehniskās universitātes institucionālās kapacitātes attīstība
Citi
Gatis Bažbauers
RTU akadēmisko bakalauru studiju programmas "Datorsistēmas" datorzinātnes pamatkursu pilnveidošana
Izglītība
Jānis Grundspeņķis
RTU studiju programmas „Informācijas tehnoloģija” restrukturizācija un integrācija Eiropas izglītības telpā
Izglītība
Ģirts Vulfs
Starpinstitucionālas zināšanu plūsmas atbalsta sistēmas prototipa izstrāde
Informācijas tehnoloģijas
Mārīte Kirikova