Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Managing Service-Sensitive Demand through Simulation

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Managing Service-Sensitive Demand through Simulation
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Jurijs Merkurjevs
Jūlija Petuhova
Jānis Grabis
Atslēgas vārdi Supply chain management, runtime simulation, end customer demand, forecasting, uncertain environment
Anotācija A simulation-based approach for managing supply chains under service-sensitive demand is elaborated. This approach integrates simulation and analytical models. Demand parameters change in response to the short-term service level provided by the supply chain. The simulation model is used for evaluation of the current service level. The analytical models are used to update the parameters of the demand process, which depend upon the current service level, and inventory control parameters. Simulation modelling allows for setting the safety factor at the level ensuring the required long-term service level. Combination of the simulation and analytical models in the runtime regime is vital for modelling the service-sensitive demand.
DOI: 10.1007/0-387-23581-7_4
Hipersaite: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F0-387-23581-7_4 
Atsauce Merkurjevs, J., Petuhova, J., Grabis, J. Managing Service-Sensitive Demand through Simulation. No: Supply Chain Optimisation: Product/Process Design, Facility Location and Flow Control. Series: Applied Optimization. Vol.94. Florida: Springer, 2005, 41.-53.lpp. ISBN 978-0-387-23566-0. ISSN 1384-6485. Pieejams: doi:10.1007/0-387-23581-7_4
ID 6097