Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Challenges of Performance Management within Enterprise Life Cycle

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Challenges of Performance Management within Enterprise Life Cycle
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Guna Ciemleja
Nataļja Lāce
Atslēgas vārdi Sustainability, enterprise life cycle, phases, performance indicators
Anotācija Management and assessment of company’s performance has a material role in ensuring corporate sustainability. The concept of enterprise life cycle emerged under the corporate management theory for the purpose of explaining changes undergone by an enterprise over the time. The publication concerns the concept of the existing link between performance indicators and enterprise life cycle phases, the most typical features and the regularity thereof.
Atsauce Ciemleja, G., Lāce, N. Challenges of Performance Management within Enterprise Life Cycle. KSI Transactions on Knowledge Society : A publication of the Knowledge Society Institute, 2009, Vol.4, 28.-31.lpp. ISSN 1313-4787.
ID 6217