Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Environmentally Friendly Purification of Diacetone-a-D-Glucose

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Environmentally Friendly Purification of Diacetone-a-D-Glucose
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Pāvels Ostrovskis
Māris Turks
Atslēgas vārdi diacetonglikoze, kristalizācija
Anotācija Tika izstrādāta metode diaceton-α-D-glikozes attīrīšanai, pārkristalizējot to no etanola-ūdens maisījuma. Atšķirībā no iepriekšēji publicētām attīrīšanas metodēm tā ir pilnīgi videi draudzīga, ka arī saglabā augstu produkta iznākumu un kvalitāti. Ir izpētīta kristalizācijas iznākuma atkarība no šķīdinātāju kompozīcijas un dzēsēšanas laika. Iegūta metode ir pielietojama izmantošanai rūpniecībā.
Atsauce Ostrovskis, P., Turks, M. Environmentally Friendly Purification of Diacetone-a-D-Glucose. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.20, 2009, 116.-122.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6219