Environmentally Friendly Purification of Diacetone-a-D-Glucose
2009
Pāvels Ostrovskis, Māris Turks

Tika izstrādāta metode diaceton-α-D-glikozes attīrīšanai, pārkristalizējot to no etanola-ūdens maisījuma. Atšķirībā no iepriekšēji publicētām attīrīšanas metodēm tā ir pilnīgi videi draudzīga, ka arī saglabā augstu produkta iznākumu un kvalitāti. Ir izpētīta kristalizācijas iznākuma atkarība no šķīdinātāju kompozīcijas un dzēsēšanas laika. Iegūta metode ir pielietojama izmantošanai rūpniecībā.


Atslēgas vārdi
diacetonglikoze, kristalizācija

Ostrovskis, P., Turks, M. Environmentally Friendly Purification of Diacetone-a-D-Glucose. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.20, 2009, 116.-122.lpp. ISSN 1407-7353.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196