2-aizvietotu aziridīnu N-vinilēšana ar malonskābes atvasinājumiem
2009
Imants Kreituss, Kirils Gorovojs, Māris Turks, Daina Zicāne

Šajā darbā pētītas N-aizvietotu aziridīnu sintēzes iespējas aziridīna karbonskābes metilestera un amīda reakcijās ar Meldrumskābes etoksimetilēnatvasinājumiem, (etoksimetilēn)malonnitrilu, etil(etoksimetilēn)cianoacetātu un (1-etoksietilidēn)malonnitrilu. Eksperimentāli noteikti optimālie reakcijas apstākļi, kas sevī ietver zemākos spirtus kā šķīdinātājus un temperatūras intervālu no 0 oC līdz +40 oC. Augstākās temperatūrās var novērot aziridīna cikla daļēju šķelšanos. Dotajos apstākļos aziridīna N-vinilēšanai piemērotas tikai cikliskās, no Meldrumskābes atvasinātās izejvielas. Acikliskie aktivētie alkoksimetilēnatvasinājumi pieprasa augstākas reakcijas temperatūras un tādejādi individuāli produkti no šīm reakcijām netika izdalīti. Piedāvāta lēta un vienkārša aziridīn-2-karboksamīda sintēzes metode no attiecīgā aziridīn-2-karbonitrila. Tā ideāli norit ūdens vidē, lietojot acetonu kā organokatalizatoru


Atslēgas vārdi
aziridīni, N-vinilēšana, Meldrumskābe

Kreituss, I., Gorovojs, K., Turks, M., Zicāne, D. 2-aizvietotu aziridīnu N-vinilēšana ar malonskābes atvasinājumiem. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.20, 2009, 141.-145.lpp. ISSN 1407-7353.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196