Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cooperation as a Basic Element of Social Capital: Analysis of Latvia's Tourism Industry

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Cooperation as a Basic Element of Social Capital: Analysis of Latvia's Tourism Industry
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Inna Dovladbekova
Ērika Šumilo
Kristīne Bērziņa
Ilona Baumane
Atslēgas vārdi Sociālais kapitāls, tūrisms, uzņēmējadrbības attīstība
Anotācija Rakstā ir aprakstīts pirmais solis, analizējot sociālo kapitālu Latvija, koncentrējoties uz sadarbību, kā sociālā kapitālā raksturīgu elementu un tās sakarību ar uzņēmējdarbības attīstības rādītājiem tūrisma nozarē
Atsauce Dovladbekova, I., Šumilo, Ē., Bērziņa, K., Baumane, I. Cooperation as a Basic Element of Social Capital: Analysis of Latvia's Tourism Industry. Humanities and Social Sciences, 2009, Vol.17, No.2, 208.-236.lpp. ISSN 1022-4483.
ID 6270