Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Ērika Šumilo

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2009 Inna Dovladbekova, Ērika Šumilo
Cooperation as a Basic Element of Social Capital: Analysis of Latvia's Tourism Industry Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Inna Dovladbekova, Ērika Šumilo, Kristīne Bērziņa, Ilona Baumane
Development of Employee Integration: Share Ownership Perspective Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS 2015 Anželika Berķe-Berga, Inna Dovladbekova, Ērika Šumilo, Ilona Baumane-Ozoliņa
Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības veidošanā Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2009 Raita Karnīte, Inna Dovladbekova, Maija Kūle, Ērika Šumilo, Ilze Ostrovska, Andrējs Vilks u.c.
Social Capital and Innovations in the Context of a National Innovation System: Analysis of Cooperation among Innovative Latvian and Estonian Food Industry Enterprises Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos 2009 Ērika Šumilo, Ilona Baumane, Inna Dovladbekova
Sociālā kapitāla koncepcija, īpatnības un ietekme uz ekonomisko izaugsmi Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu 2007 Inna Dovladbekova, Ērika Šumilo, Ilona Baumane
Atrasti 6 ieraksti, tiek attēloti visi ieraksti.