Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors
Nosaukums angļu valodā Human Capital Development as a Factor in Increasing the Competitiveness of the Latvian Economy
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Inna Dovladbekova
Ērika Šumilo
Atslēgas vārdi Cilvēkkapitāls, konkurētspēja
Anotācija Analīze tiek veikta sekojošos virzienos: cilvēkkapitāla teorētiskie aspekti, sakarība starp cilvēkkapitālu un kompānijas konkurētspēju, cilvēkkapitāla modeļu evolūcija
Anotācija angļu valodā The research covers the following directions: analysis of theoretical aspects of human capital; analysis of connections between human capital and company competitiveness; analysis of evaluation models of human capital.
Atsauce Dovladbekova, I., Šumilo, Ē. Cilvēkkapitāla attīstība kā Latvijas ekonomiskās konkurētspējas paaugstināšanas faktors. No: LZP ekonomikas, juridiskās un vēstures zinātnes galvenie pētījuma virzieni 2008. gadā. Rīga: LZP Humanitāto un sociālo zinātņu ekspertu komisija, 2009, 24.-26.lpp.
ID 6271