Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Анализ качества воздуха в детских садах Латвии

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Russian (ru)
Nosaukums oriģinālvalodā Анализ качества воздуха в детских садах Латвии
Nosaukums angļu valodā Indoor Air Quality Analysis in Nursery Schools in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Anatolijs Borodiņecs
Žanna Budjko
Atslēgas vārdi Качество внутреннего воздуха, детские сады, уровень Со2, мониторинг
Anotācija Рассмотрены проблемы вентиляции детских садов. Представлены результаты мониторинга качества воздуха в детских садах Латвии. Измерения температуры, влажности и СО2 проводились в детских садах с пластиковыми окнами и без. Рассмотрены технические возможности улучшения качества воздуха. Как один из вариантов улучшения вентиляции в статье рассмотрена возможность использования гибридной вентиляции.
Anotācija angļu valodā The ventilation problems of nursery schools are considered in the paper. The paper provides the results of monitoring of indoor air quality in nursery schools. It presents the results of temperature, humidity and CO2 in Latvian educational institutions with PVC and old wooden frame windows. The technical opportunities of indoor air quality improvement are considered. Hybrid ventilation application as possible solution for the improvement of the existing situation is considered.
Atsauce Borodiņecs, A., Budjko, Ž. Анализ качества воздуха в детских садах Латвии. No: Сборник докладов третьей Международной научно-технической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции», Krievija, Москва, 11.-13. novembris, 2009. Москва: МГСУ, 2009, 170.-172.lpp.
ID 6294