Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bērnu apģērbu antropometriskās parametrizācijas īpatnības

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Bērnu apģērbu antropometriskās parametrizācijas īpatnības
Nosaukums angļu valodā Anthropometric Features of Childrenswear Sizing
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ivars Krieviņš
Atslēgas vārdi bērnu apģērbs, augumlielums, antropometrija, tipfigūra, standartizācija, lielumatbilstības intervāls
Anotācija Kopš 2004. gada ES bērnu apģērbu ražotājiem un tirgotājiem ir saistošas EN 13402-3 prasības, ar kurām noteiktas primāro un sekundāro vadmēru skalām ieteicamo lielumatbilstības intervālu robežvērtības. Tā ir atvērtās lielumošanas sistēma, kurā paredzēta arī antropometrisko parametru rekombinējamība, lai varētu ņemt vērā jebkuras apģērbu adresātu subpopulācijas antropometriskās īpatnības. Latvijā joprojām izmanto vairākas Austrumeiropas un Rietumeiropas bērnu augumlielumu sistēmas. Iepriekšējā pieredze jāsaskaņo ar EN 13402-3 marķēšanas peasībām, vienlaikus paplašinot vadmēru pirmkombinējumu šķietamo ierobežotību. Piem., 7-10 gadus veco sākumskolnieču vidū ar {122, 128, 134, 140, 146} augumgrupām ieteikto vadapkārtmēru normālie intervāli aptvertu tikai 22% no krūšu un 8% no vidukļa apkārtmērījumu vērtībāja. Tikai 40 % šo mērījumu skaita pieder pie augumu un krūšu normālo attiecību pirmkombinējumiem. Pārlieko vidukļa lielumu skaitu ieteikts mazināt ar regulējamo jostojumu palīdzību, tā konstruktīvi paplašinot pārāk šauri standartizētos vidukļa indiferences intervālus. Apgūstot augumu, krūšu un vidukļa indiferences intervālu rekombinējamības prasmes, ar EN 13402 augumlielumu sistēmu iespējams panākt pienācīgu pircēju apmierinātību ar racionāla bērnu augumlielumu skaita sortimentu.
Anotācija angļu valodā Since 2004 EU childrenswear producers and retailers have to meet EN 13402-3 requirements defining preferred numbers of primary and secondary body dimensions. Garment size tables can be compiled from this open sizing system with inbuilt flexibility, considering body shape and proportions for any one subpopulation group that might differ significantly. Several more detailed East and West European childrenswear sizing systems have been previously used in Latvia. Now they should be coordinated with EN 13402-3 sizing and labelling specifications to expand original 25 combinations of the primary and secondary dimensions. Originally standardized intervals can cover only 22% of bust spun and 8% of waist spun within 177 ternary measurements arranged into respective 7-10 years old girls height groups {122, 128, 134, 140, 146}. Only 40% of the same measurements are classified as normal height-to-bust binary measurements following EN 13402-3 specifications. Unreasonable number of height-to-waist sizes can be reduced by using adjustable waistband so widening proposed waist intervals by garment design. Thus flexible EN 13402 sizing enables multiform consumer satisfaction introducing various height, chest/bust and waist interval combinations.
Atsauce Krieviņš, I. Bērnu apģērbu antropometriskās parametrizācijas īpatnības . Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.4, 2009, 126.-137.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6331