Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Peteris Šipkovs
Antra Kundziņa
Ināra Škapare
Pauls Barons
Vilis Dubrovskis
Didzis Palejs
Jānis Reķis
Atslēgas vārdi ataunjamie energoresursi, biomasa, saules enerģija, vēja enerģija
Anotācija Lai nodrošinātu pasaules iedzīvotājus ar nepieciešamo enerģijas daudzumu, fosilais kurināmais (ogles, dabasgāze, nafta u.c.) tiek patērēts tādā apjomā, ka, pēc zinātnieku aprēķiniem, tas varētu izsīkt tuvāko dažu gadu desmitu laikā. Līdz ar lielo fosilā kurināmā patēriņu ir saasinājušās arī vides problēmas. Lai to novērstu, ir nepieciešams: • samazināt enerģijas patēriņu; • atrast alternatīvu enerģijas avotu veidus, kuru izmantošana neradītu ekoloģiskas problēmas un izsīkšanas draudus. Saules, vēja un biomasas enerģija ir tā saucamie alternatīvie jeb ekoloģiskie enerģijas resursi, kurus plaši izmanto visā pasaulē, pēdējos gados - arī Latvijā. Speciālisti Latvijas meteoroloģiskos apstākļus uzskata par piemērotiem alternatīvo energoresursu izmantošanā. Šis buklets tapis ar mērķi veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu Latvijā un iepazīstināt lasītājus ar pēdējiem Latvijā veikto pētījumu rezultātiem alternatīvās enerģijas jomā. Buklets ir sagatavots ES „Intelligent Energy - Europe (IEE)” projekta „Atjaunojamā enerģija un mājokļu izstādīšana paplašinātas Eiropas mērogā – REBECEE” ietvaros. Projekta mērķis ir ieviest Austrumeiropas valstīs pēc Rietumeiropas standartiem energoefektīvu jauno projektu un esošo mājokļu renovācijas praksi, pielietojot atjaunojamās enerģijas resursus. Projekts tika uzsākts 2007.gadā un tajā piedalās 8 Eiropas pilsētas – Ķīle (Vācija), Ļubļana, (Slovēnija), Alingsas (Zviedrija), Tallina (Igaunija), Hāga (Holande), Rīga (Latvija), Viļņa (Lietuva) un Sofi ja (Bulgārija), pārstāvot 12 partneru organizācijas. Projekta vadošais partneris ir Vācijas vides aizsardzības asociācija (B.A.U.M) un Wallnofer H.F. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra projektā pārstāv Rīgu un Latviju kopumā. REBECEE projektā izvirzītie uzdevumi, pirmkārt, ir motivēt cilvēkus taupīt enerģijas resursus un veikt mājas renovāciju, ņemot vērā to, ka energoefektivitātes paaugstināšana ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm, kas tāpat kā vietējo energoresursu izmantošana, palīdz paaugstināt valsts enerģētisko neatkarību. Otrs izvirzītais uzdevums ir veikt informatīvo kampaņu par atjaunojamo enerģiju, ilgtspējīgu attīstību, un ekonomikas iespējām nākotnes darījumos. Šis uzdevums Latvijā tiek īstenots ne tikai ar šī bukleta starpniecību, bet arī ar vairāku semināru organizēšanu ilgtspējīgās enerģētikas attīstībā. Galvenās aktivitātes, kur tiek prezentēti projekta rezultāti, ir 5 nekustamo īpašumu izstādes. Izstādēs tiek demonstrētas tikai tās jaunās vai renovētās ēkas, kas par siltuma avotu izmantos alternatīvos enerģijas resursus.
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Šipkovs, P., Kundziņa, A., Škapare, I., Barons, P., Dubrovskis, V., Palejs, D., Reķis, J. Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā. No: Atjaunojamās enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā. Rīga: BEMA, 2009, 23.-30.lpp.
ID 6386