Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis of 2-(4`-N

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis of 2-(4`-N,N-Disubstitutedaminobenzylidene)Indan-1,3-Dione
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Kristīne Pīterāne
Juris Gulbis
Māra Plotniece
Valdis Kampars
Atslēgas vārdi DMABI, IPB
Anotācija After the series of reactions for the first time we have reported here efficient synthesis of 1-(indan-1`,3`-dion-2`-yl)-4-(2``-N-ethyl-N-[p-{indan-1```,3```-dion-2```-ylidenmethyl}phenyl]amino)-ethoxycarbonylpyridinium betaine.
Atsauce Piterane, K., Gulbis, J., Plotniece, M., Kampars, V. Synthesis of 2-(4`-N,N-Disubstitutedaminobenzylidene)Indan-1,3-Dione. No: Balticum Organicum Syntheticum (BOS 2008): International Conference on Organic Synthesis: Program and Abstract Book, Lietuva, Vilnius, 29. Jūn-2. Jūl., 2008. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, 149.-149.lpp.
Pilnais teksts
ID 6434