Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: 3D lāzerskanera pielietošana karnakas tempļa 8.pilona izpētē

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā 3D lāzerskanera pielietošana karnakas tempļa 8.pilona izpētē
Nosaukums angļu valodā Using 3D Laser Scanner for Reserch the 8 Pylon of the Karnak Temple
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Māris Kaļinka
Atslēgas vārdi 3D datorgrafika, arhitektūras fotogrammetrija, digitālā fotogrammetrija, 3D lāzerskenēšana
Anotācija Šā raksta mērķis ir parādīt 3D lāzerskenera pielietošanas iespējas kultūrvēsturiska objekta dokumentēšanā. Šajā rakstā ir parādīts 3D lāzerskenera Callidus pielietošana Karnakas tempļa izpētē Ēģiptē. Galvenais uzdevums ir iegūt datus- ģeometriskos izmērus par 8.pilonu un epigrāfiju vektoru un rastra formātā. Skenēšana tika veikta laika 2004. gada martā. Templī ir veikta dokumentēšana ar dažādiem paņēmieniem, bet līdz šim nebija veikta dokumentēšana ar 3D lāzerskeneri. Vienlaicīgi skenēšanas pielietošana bija arī eksperiments epigrāfijas un citu rakstu zīmju atšifrēšanā un ātru rezultātu iegūšana digitālā formātā.
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Kaļinka, M. 3D lāzerskanera pielietošana karnakas tempļa 8.pilona izpētē. No: Ģeomātika : zinātnisko rakstu krājums. 1.sēj.. Rīga: RTU Izdevniecība, 2005, 86.-90.lpp.
ID 6719