Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ugunsdzēšanas līdzekļi un to efektivitātes paaugstināšanas paņēmieni

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ugunsdzēšanas līdzekļi un to efektivitātes paaugstināšanas paņēmieni
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Autori Vladimirs Jemeļjanovs
Jeļena Malahova
Māris Ziemelis
Atslēgas vārdi Degšana, dzēšana
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Jemeļjanovs, V., Malahova, J., Ziemelis, M. Ugunsdzēšanas līdzekļi un to efektivitātes paaugstināšanas paņēmieni. No: Vides tehnogēnās drošības zinātniskās problēmas : 50. RTU Starptautiskā zinātniskā konference : RTU IEVF Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātniskā konference (SCEE' 2009) : konferences ziņojumu tēžu krājums, Latvija, Rīga, 15.-16. oktobris, 2009. Rīga: RTU Izdevniecība, 2010, 44.-52.lpp. ISBN 978-9934-10-057-4.
ID 6829