Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Polycarbonate Nanocomposites with Magnetic Fillers: Structure and Properties

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Polycarbonate Nanocomposites with Magnetic Fillers: Structure and Properties
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Santa Strode
Andris Šutka
Remo Merijs-Meri
Ilmārs Zālīte
Andrzej K. Bledzki
Atslēgas vārdi magnetic fillers, nanocomposites
Anotācija In this investigation nanostructured magnetic filler modified PC composites are investigated. Nanostructured magnetic fillers were purchased (Ni0,5Zn0,5Fe2O4; CoFe2O4) and obtained by means of plasma treatment (material based on Fe2O3(Fe3O4), SiO2, CaO, Zn and other metal oxides) and sol-gel auto-combustion synthesis (Ni0,5Zn0,5Fe2O4; CoFe2O4; BaFe12O19). Most important technological parameters for the synthesis of the nanostructured ferrite fillers by sol-gel combustion synthesis were defined. Structure and certain physical characteristics of commercial and manufactured magnetic nanopowders were determined. Melt blending was applied to obtain polycarbonate based nanocomposites with various nanostructured filler weight contents: 2, 5, 10 %. Selected mechanical, rheological, thermal, calorimetric and magnetic characteristics of the manufactured nanocomposites were determined.
Atsauce Strode, S., Šutka, A., Merijs-Meri, R., Zālīte, I., Bledzki, A. Polycarbonate Nanocomposites with Magnetic Fillers: Structure and Properties. No: Baltic Polymer Symposium 2009 : Programme and Proceedings , Latvija, Ventspils, 22.-25. septembris, 2009. Rīga: RTU , 2009, 98.-98.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 6946