Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Metal Oxide Mineral Filler Containing Polymer Nanocomposites

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Metal Oxide Mineral Filler Containing Polymer Nanocomposites
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Remo Merijs-Meri
Andris Šutka
Ilmārs Zālīte
Andrzej K. Bledzki
Atslēgas vārdi polycarbonate, metal oxide fillers, nanocomposites
Anotācija Metal oxide mineral filled polycarbonate (PC) nanocomposites have been investigated. Plasma-chemical synthesis has been used to obtain metal oxide nanoparticles (MON). Melt mixing has been utilized to obtain PC/MON composites with regularly organized nanostructure. Consequently, an increasing in MON content caused a small decrease of surface and volume resistivities and an increase of nanocomposites magnetic activity.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.151.154
Atsauce Merijs-Meri, R., Šutka, A., Zālīte, I., Bledzki, A. Metal Oxide Mineral Filler Containing Polymer Nanocomposites. Solid State Phenomena, 2009, Vol.151, 154.-158.lpp. ISSN 1662-9779. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.151.154
ID 7001