Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Synthesis of Organic Glasses Containing Azochromofore

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Synthesis of Organic Glasses Containing Azochromofore
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Valdis Kokars
Ansis Maļeckis
Kaspars Traskovskis
Atslēgas vārdi azobenzene chromophores, organic glesses, electro-optic chromophores
Anotācija Sintezēta rinda „push-pull” tipa organisko stiklu. Iegūtie savienojumi, 3-{4-[bis(2-tritiloksietil)amino]fenil}-2-{4-(4-acetilfenil)diazenil]fenil}- akrilnitrils, 3-{4-[bis(2-tritiloksietil)amino]fenil}-2-{4-(4-nitrofenil)- diazenil]-fenil}akrilnitrils, 3-{4-[bis(2-tritiloksietil)amino]fenil}-2-{4-(2-brom-4-nitrofenil)diazenil]fenil} akrilnitrils, {4-[{4-[2-(bis(2-tritiloksietil)aminofenil)-1-cianovinil]fenil}diazenil] benzilidēn} malonnitrils, 3-{4-[bis(2-tritil-oksietil)amino]fenil}-2-{4-(2-ciano-4-nitrofenil)diazenil]fenil} akrilnitrils un 3-{4-(bis(2-(trifenilsililoksi) etil)amino)fenil)-2-(4-((2-brom-4-nitrofenil)diazeni)-fenil}-akrilonitrils, raksturojas ar intensīvu elektronu absorbciju gaismas spektra redzamajā daļā un tie no viegli gaistošiem šķīdinātājiem (hloroforms vai metilēnhlorīds) spēj veidot plānas amorfas kārtiņas.
Atsauce Kokars, V., Maļeckis, A., Traskovskis, K. Synthesis of Organic Glasses Containing Azochromofore. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.20, 2009, 7.-16.lpp. ISSN 14077353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7034