Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Cēloņu seku diagrammu analīze putu polistirola izstrādājumu ražošanas procesam

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Cēloņu seku diagrammu analīze putu polistirola izstrādājumu ražošanas procesam
Nosaukums angļu valodā Analyses of the Cause and Effect Diagrams of Expanded Polystyrene Manufacturing Process
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Olita Medne
Iljo Dreijers
Līga Bērziņa
Atslēgas vārdi cēloņu seku diagramma, ražošana, putu polistirols, priekšputošana, spiediens
Anotācija Putu polistirola ražošana process notiek vairākās stadijās. Katrā stadijā ir vairums tehnoloģisko parametru, kas ietekmē gala produkta kvalitāti. Būtiskāko parametru noskaidrošanai izmantotas cēloņu seku diagrammas.
Anotācija angļu valodā The manufacturing of expanded polystyrene is a multi-stage process. In each stage the number of technologic parameters is very high, they are intercorrelated and influence the quality of the end product. We used the cause and effect diagrams for the identification of the mast essential parameters.
Atsauce Medne, O., Dreijers, I., Bērziņa, L. Cēloņu seku diagrammu analīze putu polistirola izstrādājumu ražošanas procesam. No: Vide. Tehnoloģija. Resursi: VII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, Latvija, Rezekne, 25.-27. jūnijs, 2009. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2009, 50.-55.lpp. ISBN 978-9984-44-027-9.
ID 7141