Cēloņu seku diagrammu analīze putu polistirola izstrādājumu ražošanas procesam
Vide. Tehnoloģija. Resursi: VII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli 2009
Olita Medne, Iljo Dreijers, Līga Bērziņa

Putu polistirola ražošana process notiek vairākās stadijās. Katrā stadijā ir vairums tehnoloģisko parametru, kas ietekmē gala produkta kvalitāti. Būtiskāko parametru noskaidrošanai izmantotas cēloņu seku diagrammas.


Atslēgas vārdi
cēloņu seku diagramma, ražošana, putu polistirols, priekšputošana, spiediens

Medne, O., Dreijers, I., Bērziņa, L. Cēloņu seku diagrammu analīze putu polistirola izstrādājumu ražošanas procesam. No: Vide. Tehnoloģija. Resursi: VII starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli, Latvija, Rezekne, 25.-27. jūnijs, 2009. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2009, 50.-55.lpp. ISBN 978-9984-44-027-9.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196