Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English
Informācija par autoru
Vārds, Uzvārds Iljo Dreijers
Zinātniskais grāds Doktors
E-pasts ilo@ktf.rtu.lv

Publikācijas

Nosaukums Publikācijas veids Izdošanas gads Autori
Nātrija hidroksīda katalizēta rapšu eļļas metanolīzes kinētika mikroviļņu vidē Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Iljo Dreijers, Kristaps Māliņš, Valdis Kampars, Tatjana Rusakova
A Broader Look on Sustainable Development Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Iljo Dreijers, Modris Drille
Application of Reference Distributions for Environmental and Quality Data Analysis = References sadalījumu izmantošana vides un kvalitātes kontroles datu analīzē Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2005 Iljo Dreijers
Biodīzeļa iegūšanas kinētika no rapšu eļļas izmantojot NaOH katalizētu metanolīzi Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2008 Kristaps Māliņš, Tatjana Rusakova, Valdis Kampars, Iljo Dreijers
Calcium Hydroxyapatite Synthesis Scale-Up Raksts konferenču tēžu krājumā 2012 Imants Kreicbergs, Marina Putniņa, Andris Putniņš, Iljo Dreijers, Līga Bērziņa-Cimdiņa
Cēloņu seku diagrammu analīze putu polistirola izstrādājumu ražošanas procesam Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2009 Olita Medne, Iljo Dreijers, Līga Bērziņa
EPS Block Homogeneity Dependence from Raw Material Granulometry Raksts konferenču tēžu krājumā 2008 Iljo Dreijers, Olita Medne
Global Warming Problems and Solutions Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā 2011 Iljo Dreijers
Hypothesis of Ca(OH)2 and H3PO4 Reaction Mechanism on Solid Particle Surface Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos 2011 Līga Bērziņa-Cimdiņa, Iljo Dreijers, Imants Kreicbergs
Ilgtspējīga attīstība Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs 2010 Iljo Dreijers, Augusts Ruplis, Sarma Valtere
Atrasti 14 ieraksti, tiek attēloti no 1 līdz 10.[Pirmā/Iepriekšējā] 1,2 [Nākamā/Pēdējā]

Vadītie promocijas darbi

Nosaukums Izdošanas gads Autori
Putu polistirola izstrādājumu ražošanas procesa pētījumi 2011 Olita Medne
Atrasts viens ieraksts.

Projekti

Nosaukums Nozare Struktūrvienība Atbildīgā persona
Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai Citi 04000 Lauris Bisenieks
Cietu materiālu mikrostruktūras analīzes ar skanējošo elektronu mikroskopu SEM atkarībā no paraugu sagatavošanas tehnoloģijas Materiālu tehnoloģija Jurijs Ozoliņš