Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Three Dimensions of ERP Maintenance: the Case Study at an Energy Company

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Three Dimensions of ERP Maintenance: the Case Study at an Energy Company
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Aļona Ivaņecka
Jānis Grabis
Anete Soboļeva
Atslēgas vārdi ERP systems, software maintenance, process improvement, case study.
Anotācija Enterprise Resource Planning (ERP) systems have reached a high level of maturity, and maintenance and improvement of implemented systems is becoming increasingly important. This paper proposes to analyze the ERP maintenance problem along three interrelated dimensions: software maintenance (SM), business process management (BPM) and process improvement (PI). It is argued that BPM and PI practices facilitate maintenance of ERP systems. The proposed analysis framework is applied to study maintenance of the ERP system at a large energy company. The analysis suggests that relatively high level of maturity has been achieved in corrective and adaptive maintenance. However, the level of maturity is lower in perfective and preventive maintenance, and links between maintenance of the ERP system and BPM should be improved.
Hipersaite: http://isd.ktu.lt/it2010//material/Proceedings/6_ITA_1.pdf 
Atsauce Ivaņecka, A., Grabis, J., Soboļeva, A. Three Dimensions of ERP Maintenance: the Case Study at an Energy Company. No: Information Technologies` 2010: 16th International Conference on Information and Software Technologies, Lietuva, Kaunas, 21.-23. aprīlis, 2010. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2010, 277.-284.lpp. ISSN 2029-0020.
ID 7643