Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: An Easy Entry to 4-N-Derivatized Tetrehydroindazoles Via Ritter Reaction

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā An Easy Entry to 4-N-Derivatized Tetrehydroindazoles Via Ritter Reaction
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Inta Strakova
Māris Turks
Atslēgas vārdi Ritter reaction, tetrahydroindazoles
Anotācija Ritter reaction was successfully applied in the derivatization of THIs
Atsauce Strakova, I., Turks, M. An Easy Entry to 4-N-Derivatized Tetrehydroindazoles Via Ritter Reaction. No: Proceedings of International Conference on Organic Synthesis (BOS2010), Latvija, Riga, 27.-30. jūnijs, 2010. Riga: BOS2010, 2010, 192.-192.lpp. ISBN 978-9984-9783-1-4.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 7683