Drive Selection for Electric Kart
8th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Doctoral School of Energy and Geotechnology II" 2010
Kristaps Vītols, Nadav Reinberg, Alvis Sokolovs, Iļja Galkins

Rakstā ir dotas sākotnējās norādes elektriskā kartinga izstrādei. Raksts ir daļa no projekta, kura mērķis ir izstrādāt elektrisko kartingu, kuru turpmāk varētu izmantot laboratorijas darbu veikšanai, pētnieciskiem nolūkiem, kā arī demonstratīvos nolūkos, fakultātes popularizēšanai. Rakstā ir dots aprēķins pēc kura noteikt nepieciešamā dzinēja jaudu. Ir apskatīti dzinēju veidi un noskaidrots, ka visvienkāršāk kartinga konstruēšanu var veikt izmantojot pastāvīgo magnētu līdzstrāvas dzinēju. Kartinga piedziņai ir izvēlēti divi dzinēji, kurus paredzēts izmantot individuālai aizmugurējo riteņu piedziņai. Rakstā ir apskatīta arī iespējamā spēka pārveidotāja topoloģija – Split-Pi. Šī topoloģija nodrošina gan spriegumu paaugstinošu, gan pazeminošu funkciju, kā arī ar to var veikt rekuperatīvo bremzēšanu.


Atslēgas vārdi
Electric vehicle, electric kart, electric drive, DC motor, AC motor, power electronic converter
Hipersaite
http://egdk.ttu.ee/files/parnu2010/Parnu2010_029-032.pdf

Vītols, K., Reinberg, N., Sokolovs, A., Galkins, I. Drive Selection for Electric Kart. No: 8th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Doctoral School of Energy and Geotechnology II", Igaunija, Pärnu, 11.-16. janvāris, 2010. Tallinn: Elektriajam, 2010, 29.-32.lpp. ISBN 978-9985-69-049-9.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196