Evaluation of Converter and Battery for Electric Kart
9th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Doctoral School of Energy and Geotechnology II" 2010
Kristaps Vītols, Nadav Reinberg, Iļja Galkins

Rakstā ir apskatīti akumulatori un spēka pārveidotāja shēma priekš specifiska elektriskā kartinga. Raksts ir daļa no projekta, kura mērķis ir izstrādāt elektrisko kartingu, kuru turpmāk varētu izmantot laboratorijas darbu veikšanai, pētnieciskiem nolūkiem, kā arī demonstratīvos nolūkos, fakultātes popularizēšanai. Pirmajā daļā ir apskatīti dažādi akumulatoru veidi un to slēgumi. Lai atvieglotu akumulatoru izvēli, ir izveidots akumulatoru izvēles algoritms. Raksta otrajā daļā ir apskatīts elektriskās piedziņas spēka pārveidotājs. Tā kā kartings ir aprīkots ar līdzstrāvas dzinējiem, tad to apgriezienu regulēšanu var veikt izmantojot pazeminošo impulsregulatoru. Regulatora shēma ir apvienota ar paaugstinošo impulsregulatoru, kurš nodrošina rekuperatīvo bremzēšanu. Pārveidotāja darbība ir nomodelēta datorprogrammā PSpice. Ir aprakstīts pārveidotāja eksperimentālais modelis, un veikta tā darbības pārbaude. Eksperimentālais pārveidotājs darbojas ar lietderību 92%.


Atslēgas vārdi
Electric kart, EV, half bridge, battery selection

Vītols, K., Reinberg, N., Galkins, I. Evaluation of Converter and Battery for Electric Kart. No: 9th International Symposium "Topical Problems in the Field of Electrical and Power Engineering. Doctoral School of Energy and Geotechnology II" , Igaunija, Pärnu, 14.-19. jūnijs, 2010. Tallinn: Estonian Society of Moritz Hermann Jacobi, 2010, 16.-20.lpp. ISBN 978-9985-9089-3-8.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196